Wij verzoeken om geen voorschriften telefonisch aan te vragen, dit gaat gepaard met een risico op fouten. We voorzien bij elke consultatie voldoende voorschriften tot een volgende consultatie aangewezen is.

Ook voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkonbekwaamheid, verwijsbrieven, verzekeringsattesten, sportattesten,... vragen wij u om een afspraak te maken. Zo kunnen wij de benodigde info met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.

Als arts mogen we enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Attesten met terugwerkende kracht zijn verboden en dus onmogelijk.